Виконання ст. 30 закону України “Про освіту”

 1. Відповідно до Статті 30. Закону України Про освіту
  1. Статут ВПУ №29 смт Володимирецьpdf
 2. Ліцензія освітньої діяльності навчального закладу
  1. ВИТЯГ з Єдиної державної бази з питань освіти щодо права провадждення освітньої діяльності у сфері професійної(професійно-технічної) освіти
  2. Свідоцтво про атестацію
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад
 5. Освітні програми що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 6. Територія обслуговування
 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі
 8. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
 9. Матеріально-технічне забезпечення
 10. Наявність гуртожитків та вільних місць у них
 11. Результати моніторингу якості освіти
 12. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 13. ПРАВИЛА прийому до вищого професійного училища №29 смт Володимирець
 14. Мова освітнього процесу: Мовою освітнього процесу  у вищому професійному училищі  є державна мова – українська.
 15. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 16. Перелік додаткових освітніх послуг
 17. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
 18. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
 19. Інформація про фінансовий звіт