Методична комісія гуманітарних, природничо-математичних дисциплін та інформатики

ГУЗОВАТА НАТАЛЯ ОЛЕКСІЇВНА

Посада:  викладач історії

Освіта:    вища

Спеціальність

Категорія: спеціаліст  першої категорії

Стаж педагогічної роботи: 24 роки

Методична тема: Шляхи  формування національної свідомості на уроках історії

Методичні напрацювання

1. Опорні конспекти з тем: Перша світова війна,СРСР в умовах НЕПу
2. Історичний словник-довідник учня
3. Тестові завдання з тем: Україна в роки І світової війни, Розпад СРСР і проголошення незалежності України 


ДИХАНОВА ЛІДІЯ ВІКТОРІВНА

Посада: викладач української мови та зарубіжної літератури

Освіта:    вища

Спеціальність: 

Категорія: спеціаліст  вищої категорії

Стаж педагогічної роботи: 25 років

Методична тема: Методика використання тестових завдань на уроках зарубіжної літератури

Методичні напрацювання

1. Система уроків з світової літератури за темою “Друга світова війна у дзеркалі світової літератури”
2. Система уроків з української літератури за темою “Драматургія і театр ІІ половини ХІХ століття”
3. Навчальний посібник “Тексти для аудіювання з української мови”
4. Збірка диктантів на професійну тематику
5. Тестові завдання із світової літератури з теми “Література початку та середини ХІХ століття” 


ДОБРИНСЬКА ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА

Посада:   викладач правознавства

Освіта:    вища

Спеціальність: 

Категорія: спеціаліст першої категорії

Стаж педагогічної роботи:  25 років

Методична тема: Особистісно-орієнтоване навчання учнів

Методичні напрацювання

1. Термінологічний словник із правознавства
2. Збірка навчальних таблиць до розділу “Основи теорії права і правовідносин”
3. Розробки нестандартних уроків “Екологічне право”, “Трудове право”, “Подорож країною цивільного права” 


КОТОВИЧ ДІАНА МИКОЛАЇВНА

Посада:   викладач української мови та літератури

Освіта:   вища

Спеціальність: 

Категорія: спеціаліст

Стаж педагогічної роботи:  6 років

Методична тема: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Методичні напрацювання

1. Презентації: «Іван Франко. Я син народу, що вгору йде», «Життя і творчість П.Мирного», «Життя і творчість І.Карпенка-Карого»
2. Тестові завдання: «Українська література 10-их років ХХ століття», «О.Довженко «Зачарована Десна» 


КУЖІЛЬ ОЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада:  викладач іноземної мови 

Освіта:    вища

Спеціальність: 

Категорія: спеціаліст другої категорії

Стаж педагогічної роботи:  13 років

Методична тема: Удосконалення уроку як засобу творчої особистості вчителя і учня

Методичні напрацювання

1. Збірка текстів для читання та аудіювання на професійну тематику (німецька мова)
2. Презентації: «Винаходи та винахідники», «Роль засобів масової інформації у житті суспільства», «Подорож до Німеччини»  


ПІГАЛЬ ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Посада:   викладач української мови та літератури

Освіта:    вища

Спеціальність: 

Категорія: спеціаліст

Стаж педагогічної роботи: 6 років

Методична тема: Активізація  пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури

Методичні напрацювання


ХРИСТЯНОВИЧ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Посада:   викладач галузевої економіки

Освіта:    вища

Спеціальність: 

Категорія: спеціаліст

Стаж педагогічної роботи: 7 років

Методична тема: Застосування елементів інтерактивного навчання на уроках економіки

Методичні напрацювання

1. Тестові завдання до тем: «Споживчі блага та потреби», « Зайнятість та безробіття»
2. Презентації до тем: «Потреби, їх класифікація», «Попит та пропозиція» 


ЦЮБКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада:   методист, викладач англійської мови

Освіта:    вища

Спеціальність: 

Категорія:  спеціаліст  вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач»

Стаж педагогічної роботи: 27 років

Методична тема: Дидактична гра – дієвий засіб активізації пізнавальної  діяльності учнів

Методичні напрацювання


БОЛДИШЕВА АЛЛА МЕФОДІЇВНА

Посада:   викладач біології

Освіта:    вища

Спеціальність за освітою

Категорія: спеціаліст вищої  категорії

Стаж педагогічної роботи: 24 роки

Методична тема: Дидактична гра – дієвий засіб активізації пізнавальної активності учнів

Методичні напрацювання

1. Збірник презентацій з біології до розділу «Клітинний рівень організації життя
2. Завдання для самостійних робіт до розділу «Молекулярний рівень організації живої природи»
3. Збірник кросвордів до теми «Будова клітини. Хімічний склад клітини»
4. Тестові завдання до розділу «Надорганізмові рівні організації живої природи» 


БОРОВИК НАДІЯ СЕМЕНІВНА

Посада:   викладач хімії

Освіта:    вища

Спеціальність за освітою

Категорія: спеціаліст вищої  категорії

Стаж педагогічної роботи: 24 роки

Методична тема: 

Методичні напрацювання

1. Збірник презентацій з географії «Країни світу»
2. Збірник задач професійного спрямування (хімія)
3. Посібник для учнів «Хімія у визначеннях, таблицях, схемах» 


ЖАКУН ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Посада:   викладач фізики

Освіта:    вища

Спеціальність за освітою:

Категорія: спеціаліст вищої  категорії, педагогічне звання «старший викладач»

Стаж педагогічної роботи: 30 роки

Методична тема: Інтеграція сучасних комп’ютерних технологій у процес викладання  фізики та астрономії

Методичні напрацювання

1. Збірник презентацій з фізики (ІІ курс)
2. Збірник презентацій з астрономії
3. Збірник задач професійного спрямування 


КАЮН ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА

Посада:  викладач математики

Освіта:    вища

Спеціальність за освітою

Категорія: спеціаліст першої категорії

Стаж педагогічної роботи: 17 років

Методична тема: Застосування інформаційно-комунікаційних технологій  в процесі вивчення математики

Методичні напрацювання

1. Урок з використанням ППЗ (педагогічного програмного засобу) «Прямокутна система координат»
2. Урок з використанням програмного засобу Microsoft Excel «Показникові функція»
3. Позакласний захід «Математика з зірками»
4. Тестові завдання «Паралельність прямих і площин»
5. Збірник інформаційно-довідкового матеріалу «На допомогу учневі. Алгебра 10 клас»
6. Збірник інформаційно-довідкового матеріалу «На допомогу учневі. Алгебра 11 клас» 

КОМАР НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Посада:  викладач української мови, літератури та зарубіжної літератури.

Освіта:  повна  вища

Спеціальністьза освітою:  Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література

Стаж педагогічної роботи:

Методична тема: Методика використання дидактичних матеріалів на уроках української мови та літератури.


Методичні напрацювання