Інформація про професії та розряди, які підтверджують/підвищують під час стажування на базі НПЦ

ІІ. Інформація про професії та розряди, які підтверджують/підвищують під час стажування на базі

Вищого професійного училища № 29 смт Володимирець

№ з/п

Назва професії

Ліцензійний обсяг

Назва виду підготовки

Розряд на підтвердження/підвищення

1.

Опоряджувальний будівельний

15

Професійно-технічне навчання (ПТН)

Підвищення кваліфікації (ПК)

3,4,5

2.

Електрозварник ручного зварювання

15

2,3,4,5

3.

Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування

15

2,3,4

4.

«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування»

15

2,3,4,5

15

15