Документи до вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  • документ про освіту в оригіналі з додатком;
  • ксерокопія свідоцтва про народження, паспорта (1,2,11 стор.);
  • медична довідка за формою 086-у (оригінал);
  • 4 фотокартки  розміром (3х4);
  • ідентифікаційний код (копія).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.