Новини

Тиждень інформатики

Завдання, яке ставить перед собою училище – навчити учнів якісно отримувати інформацію, опрацьовувати, аналізувати, зберігати її та на основі вивченого приймати правильні рішення.

Вивчення інформаційних технологій у закладі за останні десятиліття зазнали суттєвих змін. Сьогодні сучасна освіта покликана забезпечити соціальну адаптацію учнів, сприяти їх суспільному і громадському самовизначенню. Без застосування ефективних педагогічних ідей і технологій не обійтися. До таких технологій можна віднести ігрові, інформаційно-комунікаційні технології, метод проектів тощо.

Одним із найефективніших підходів до навчання є застосування гри як на уроках інформатики, так і в позакласній роботі, оскільки ігрові підходи полегшують засвоєння досить складної для учня інформації, активізують його уважність, а також формують уміння навчитися самостійно. Пізнавальні ігри, конкурси, турніри, рольові та ділові ігри дозволяють учасникам виявити кращі якості, застосувати свої уміння. Будь-яка гра тільки зовні здається легкою. А насправді вона вимагає, щоб учасник гри віддав максимум своєї енергії, розуму й витримки. Для багатьох учнів гра дає можливість виявити свою любов до предмета, а для деяких учнів може стати поштовхом до подальшої роботи. Вона змушує учнів міркувати логічно, розвиває мовлення, уяву, творчість, увагу, вміння мислити нестандартно, зміцнює пам’ять.

Упровадження компетентнісного підходу в практику роботи ВПУ буде успішним за умов оновлення цілей навчання; модернізації змісту освіти, модифікації методів і форм навчання, розробки інструментарію з визначення результативності компетентнісно орієнтованого навчально-виховного процесу.

За визначенням О.Пометун, «компетентнісний підхід – це спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових (базових) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу є сформованість загальної компетентності людини як сукупності ключових  компетентностей, інтегрованої  характеристики особистості.

Мета проведення тижня інформатики:

  • Поглиблення і розширення знань, отриманих на уроках;
  • Підвищення інтересу учнів до предмету;
  • Розширення світогляду в області інформатики;
  • Формування уявлень про інформаційну картину світу;
  • Закріплення знань з предмету;
  • Спонукання до самостійного вивчення предмету;
  • розвиток особистісних якостей та інтелектуальних здібностей учнів;
  • Систематизація урочної та позаурочної діяльності учнів, які забезпечують підвищення мотивації та пізнавального інтересу учнів, сприяють розкриттю внутрішнього потенціалу учнів.

У програмі тижня були заплановані та проведені наступні заходи:

Всі заходи, проведені під час Тижня інформатики, були спрямовані на розвиток творчої фантазії учнів, їх логічного мислення, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, формування обов’язковості, відповідальності, креативності.        Актуальність проведення Тижня інформатики полягає в тому, що дані заходи вдало поєднують ігрові і навчальні моменти, показують значущість і роль інформатики в сучасному динамічному суспільстві.             Отож, у Вищому професійному училищі № 29 смт  Володимирець, 06.02.2023, року відбулось відкриття Тижня інформатики, що супроводжувалось виставкою стінгазет учнів першого та другого курсу,  онлайн — конкурс «Цифрова грамотність» та кросвордами «Інформатика», «Електронна пошта», «Цікава інформатика».

      07.02.2023, в холі навчального закладу відбувалася демонстрація презентації на тему: «День безпечного Інтернету», та відео-презентація напрацювань учнів за період навчання (створення навчальної презентація, створення й ведення власного блогу, створення й ведення власного сайту, створення 2-D, 3-D моделювання макету будинку), онлайн — конкурс «Основи кібербезпеки», які провела викладачка Добринська Лариса Олексіївна.

08.02.2023, було проведено практичну роботу у вигляді конкурсу набутих знань учнів Інформатична розминка «Знавці інформатики» у групі № 1/ІІс, серед яких 6 учнів показали високий рівень навчання. Демонстрація відеофільму на тему: «Історія розвитку комп’ютерних технологій».

09.02.2023, між учнями І курсу групи №2/Іс за професією “Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електрозварник ручного зварювання, монтажник санітарно-технічного устаткування”, та учнями групи № 3/Іс за професією“Кухар, кондитер”, було проведено виховний захід Інтелектуальна гра Брейн — Ринг “Незвичайна інформатика”, яка складалась із  9 раундів 1 — “Вітання без слів”, 2 — вікторира “Що ми знаємо про Інтернет”, 3 — “Розминка”, 4 — “Ребуси”, 5 — “Фольклорний серпантин”, 6 — “Вірю — не вірю”, 7 — “Дуель”, 8 — “Дуель”.           Учні із поставленими завданнями справились на відмінно. Перемогла команда групи № 3/Іс. За що отримали відзнаку.


Також в рамках Тижня інформатики в групі № 4/ІІс, за професією “Кухар, кондитер” , мав пройти відкритий урок на тему: «Практична робота. Створення, введення редагування таблиці в MS Excel. Введення формул» у вигляді гейміфікації, яка супроводжувалась  б інструкційними картами, та поєднувала б у собі виконання роботи одразу з декількох тем, що дало  б можливість учням проявити себе, та свої здібності. Однак учні були відправлені на дистанційне навчання, а урок перенесений.